The Power of Duty in East Asia: How It Shapes Societies / A kötelesség hatalma Kelet-Ázsiában: Hogyan formálja a társadalmakat?

The Power of Duty in East Asia: How It Shapes Societies / A kötelesség hatalma Kelet-Ázsiában: Hogyan formálja a társadalmakat?

Date: 2 October (Monday) 5.00 – 6.00 PM

Venue: MCC Scruton (Budapest, Tas vezér utca. 3-7, 1113)

The event is open to the press and all, but pre-registration is required.

The first association that comes to mind when a European hears „Japan” and „duty” in the same sentence is most like connected to the „Bushido” or the way of the samurai, but it would be anachronistic to only have this in mind. Nevertheless, duty and social responsibility pervade not only Japanese but all East Asian cultures. The convictions that people held about their family, their religion, and their traditions still fascinate many foreigners. How did this sense of duty evolve over centuries and how did it influence art, culture, philosophy, politics, corporate culture and language? How did a society with such a disciplined culture as Japan, reach the principle of „no war” in their constitution?

If you want to find out the answer to these questions, join us for our discussion with Dr. Hajime Yamamoto Professor of Law at Keio University Law School.

Language: English

Program

5.00 – 5.45 PM                Moderated discussion

  • Hajime Yamamoto, Professor of Law, Keio University

  • Moderator: Noémi Pálfalvi, International Director, MCC

5.45 – 6.00 PM                Q&A

 

BIO

Hajime Yamamoto is a Professor of Law at Keio University Law School where he teaches constitutional law and human rights law. He has been a visiting professor at various French universities, and a visiting fellow at London School of Economics. Before joining the Keio University faculty, he was a professor of Public Law at Niigata University and Tohoku University.
 


 

Dátum: 2023. október 2. (hétfő), 17:00-18:00

 

Helyszín: MCC Scruton (Tas Vezér Utca 3-7., Budapest 1113)

Az esemény sajtónyilvános, mindenki számára nyitott, előzetes regisztrációhoz kötve.

Az első képzettársítás, ami egy európai embernek eszébe jut, amikor egy mondatban hallja a "Japán" és a "kötelesség" szavakat, leginkább a "Bushidóhoz" vagy a szamurájok útjához kapcsolódik, de anakronisztikus lenne, ha csak ez jutna eszünkbe. Mindazonáltal a kötelesség és a társadalmi felelősség nemcsak a japán, hanem az összes kelet-ázsiai kultúrát áthatja. Az emberek családjukkal, vallásukkal és hagyományaikkal kapcsolatos meggyőződései még mindig sok külföldit lenyűgöznek. Hogyan alakult ki ez a kötelességtudat az évszázadok során, és hogyan hatott a művészetre, a kultúrára, a filozófiára, a politikára, a vállalati kultúrára és a nyelvre? Hogyan jutott el egy olyan fegyelmezett kultúrájú társadalom, mint Japán, oda, hogy alkotmányában rögzítették a "háborúnélküliség" elvét?

Ha szeretnéd megtudni a választ ezekre a kérdésekre, csatlakozz hozzánk Dr. Hajime Yamamoto, a Keio Egyetem jogi karának jogászprofesszorával folytatott beszélgetésünkhöz.

Előadás nyelve: angol

Program:

17:00 – 17:45                   Moderált beszélgetés

  • Hajime Yamamoto, a Keio Egyetem jogászprofesszora

  • Moderátor: Pálfalvi Noémi, nemzetközi igazgató, MCC

17:45 – 18:00                   Kérdések és válaszok

 

BIO

Hajime Yamamoto a japán Keio Egyetem jogászprofesszora, ahol alkotmányjogot és emberi jogi jogokat tanít. Korábban több francia egyetem vendégprofesszora, valamint a London School of Economics vendégkutatója volt. Mielőtt a Keio Egyetem tanszékére került, a Niigata Egyetem és a Tohoku Egyetem közjogász professzoraként dolgozott.


MCC alumnus / alumna