Legyőzi-e Platónt a mesterséges intelligencia?

Legyőzi-e Platónt a mesterséges intelligencia?

Hogyan lesz egy Apáczais srácból kanadai kutató? Mit keresett a fizikusok között? Miért választotta a Google helyett a Huawei-t? Miért vált úttörővé, 2014-ben elindítva a Center of Data Science projektet Franciaorszag legnagyobb egyetemen? Hogyan vezettek a sikerek belső válsághoz, és miképpen vált nyitottá a metafizikára? Setényi János, a Tanuláskutató Intézet igazgatója Kégl Balázzsal, a Huawei párizsi kutatóközpontjának egyik vezető tudósával, Európa egyik legjobb AI kutatójával beszélget.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dátum: 2022. szeptember 23. (péntek) 16:00
Helyszín: Scruton MCC 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.


A regisztráló tudomásul veszi, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC), valamint az MCC-től engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek, illetve közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek az esemény helyszínén kép-, videó- és hangfelvételt készíthetnek.

Ennek megfelelően a regisztráló az eseményen történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcmását, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy regisztráló kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a regisztráló közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

A fentiekre figyelemmel a regisztráló az eseményen való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez.

A regisztráló tudomásul veszi, hogy a róla készített kép-, videó- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. MCC korlátozás, és a regisztrálónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a regisztráló nem jogosult igényt vagy követelést támasztani MCC-vel szemben.

A regisztráló az esemény helyszínén köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti vagy sértheti.

A regisztráló köteles betartani az esemény helyszínén irányadó szabályokat, előírásokat, így különösen de nem kizárólagosan a házirendet, tűz- és balesetvédelmi szabályokat, illetve járványügyi előírásokat.