MCC Election Night: Brazília

MCC Election Night: Brazília

A soron következő MCC Election Night középpontjában Brazília lesz!

Érdekel, hogyan alakult Dél-Amerika sorsa Fidel Castro halála után? Szeretnéd megtudni, mi zajlik Brazíliában, miért fontos ez a választás nemzetközi szinteken is?Akkor várunk szeretettel az MCC soron következő Election Night eseményén, ahol Brazília kerül a figyelem középpontjába.

A rendezvényen való részvételhez minden érdeklődőnek 19:30-ig szükséges megérkeznie.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Dátum: 2022. október 2. (vasárnap) 18:00
Helyszín: Scruton MCC 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.
Nyelv: angol és magyar
ENGLISH

The upcoming MCC Election Night will focus on Brazil!

Are you interested in how South America's fate changed after the death of Fidel Castro? Do you want to know what is happening in Brazil and why this election is important on an international level?

Then you are welcome to the MCC's upcoming Election Night event, where Brazil will be in the spotlight.

To participate in the event, all interested parties must arrive by 7:30 p.m.

All interested are welcome!

Date: 2 October 2022 (Sunday) - 18:00
Venue: Scruton MCC - 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.
Language: English and Hungarian

 


A regisztráló tudomásul veszi, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC), valamint az MCC-től engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek, illetve közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek az esemény helyszínén kép-, videó- és hangfelvételt készíthetnek.

Ennek megfelelően a regisztráló az eseményen történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcmását, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy regisztráló kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a regisztráló közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

A fentiekre figyelemmel a regisztráló az eseményen való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez.

A regisztráló tudomásul veszi, hogy a róla készített kép-, videó- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. MCC korlátozás, és a regisztrálónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a regisztráló nem jogosult igényt vagy követelést támasztani MCC-vel szemben.

A regisztráló az esemény helyszínén köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti vagy sértheti.

A regisztráló köteles betartani az esemény helyszínén irányadó szabályokat, előírásokat, így különösen de nem kizárólagosan a házirendet, tűz- és balesetvédelmi szabályokat, illetve járványügyi előírásokat.ENGLISH
 

The registrant acknowledges that the Mathias Corvinus Collegium Foundation (hereinafter: MCC), as well as contractors and contributors, press staff, other visitors, and other third parties licensed by MCC, may record images, video, and audio at the event venue.

Accordingly, by participating in the event, the registrant expressly acknowledges that his/her image, appearance, and manifestations may be recorded and communicated by the above persons, with the understanding that the registrant may only be named with his/her express consent. If the registrant is a public figure, he/she may be named without his/her consent.

Subject to the foregoing, by participating in the event, the registrant expressly consents to be photographed, video recorded and audio recorded and consents to its disclosure.

The registrant acknowledges that the image, video, and audio recording of the registrant will be made available to the creator of the recording for unrestricted, transferable, and exclusive use. MCC shall be entitled to exploit, use, reproduce, publish, adapt, disclose and distribute the recording without restriction and without any consideration whatsoever to the registrant. The registrant shall not be entitled to assert any claim or demand against MCC in connection with the aforementioned disclosure.

The registrant shall refrain from any conduct at the event site that endangers or may endanger or threaten the privacy, life, limb, or health of others.

The registrant shall comply with the rules and regulations applicable at the event venue, in particular, but not limited to the rules of the house, fire and accident prevention rules, and epidemiological regulations.