Johannes Glückler - The Nexus between Innovation and Institutions

Johannes Glückler - The Nexus between Innovation and Institutions

Innovation and institutions are social expressions of two almost opposite processes: one brings change, whereas the others preserve the current state. And yet they are interdependently linked. Institutions provide endurance in legitimate ways of practicing social life and so reduce cost and uncertainty in economic interactions. Innovation refers to the introduction of novel solutions that offer potential for change in social and economic relations. Whereas some institutions are extractive and block social change, others are inclusive and support creativity and transformation. In this talk, I elaborate on the concept of institutions, envisage situations in which innovations and institutions clash, and I use empirical cases to demonstrate how innovations may succeed even in the face of institutional resistance. I elaborate on the concepts of controversial and illicit innovation as well as on different institutional morphologies of regional economies.

Keynote: Prof. Johannes Glückler (Heidelberg University

Panelist: Prof. Zoltán Ács (George Mason University)

Moderators: Kincső Héjj-Csizmazia and Csaba Johanyák

Az innováció és az intézmények két szinte ellentétes folyamat társadalmi kifejeződései: az egyik változást hoz, míg a másik megőrzi a jelenlegi állapotot. Mégis kölcsönösen összefüggnek egymással. Az intézmények a társadalmi élet törvényes gyakorlási módjainak állandóságát biztosítják, és így csökkentik a költségeket és a bizonytalanságot a gazdasági interakciókban. Az innováció olyan újszerű megoldások bevezetésére utal, amelyek a társadalmi és gazdasági kapcsolatokban a változás lehetőségét kínálják. Míg egyes intézmények kirekesztőek és gátolják a társadalmi változásokat, addig mások befogadóak és támogatják a kreativitást és az átalakulást. Ebben az előadásban kifejtem az intézmények fogalmát, olyan helyzeteket vázolok fel, amelyekben az innovációk és az intézmények ütköznek, és empirikus esetek segítségével bemutatom, hogy az innovációk még az intézményi ellenállás ellenére is sikeresek lehetnek. Kitérek az ellentmondásos és a tiltott innováció fogalmára, valamint a regionális gazdaságok különböző intézményi morfológiáira.

Keynote: Prof. Johannes Glückler (Heidelberg University)

Panelista: Prof. Ács Zoltán (George Mason University)

Moderátorok: Héjj-Csizmazia Kincső és Johanyák Csaba

We welcome all those interested! / Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Date: September 23 (Friday), 2022 11:30 a.m.
Helyszín: Scruton MCC - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113