MCC Budapest Lectures - First Monday in October: What Is Behind the Scenes of the U.S. Supreme Court?

MCC Budapest Lectures - First Monday in October: What Is Behind the Scenes of the U.S. Supreme Court?

The “First Monday in October” is not only the title of the American movie starring Walter Matthau, but it also symbolizes the official beginning of the new term at the Supreme Court of the United States. The Supreme Court has been the center of attention in American politics after the previous tumultuous term that was not without unprecedented scandals. An eight-foot-tall security barrier, an attempted murder and the fall of important precedents, including the symbolic Roe v. Wade abortion decision all signal a paradigm shift in the Court’s life. This is indeed a watershed time for the federal judiciary as originalism has become the controlling method of constitutional interpretation. The Supreme Court now seems to be determined and consequential in pursuing a broader social conservative agenda. What are the stakes of the battle between the different interpretative theories and what is the role of “judicial politics” of Presidents in it? How has originalism emerged and become victorious? What challenges does the Supreme Court face? Does the Supreme Court need to be reformed? This episode of the Budapest Lecture will explore these and similar timely questions with Ilya Shapiro, Director of Constitutional Studies at the Manhattan Institute in New York. The moderator of the event will be Lénárd Sándor, Head of Center for International of the Mathias Corvinus Collegium.

“First Monday in October”, vagyis október első hétfője nemcsak Walter Matthau főszereplésével készült amerikai film címe, hanem a régre visszanyúló hagyományoknak megfelelően az Egyesült Államok Legfelső Bíróságán az ítélkezési év hivatalos kezdete. A meglehetősen zsúfolt, rendhagyó és botrányoktól sem mentes tavalyi ítélkezési évet követően a testület az amerikai közéleti és politikai viták középpontjába került. Egy két és fél méter magas biztonsági vaskerítés, a bíróság egyik tagja ellen megkísérelt emberölés és fontos precedensdöntések, így különösen a szimbolikus jelentőségű Roe kontra Wade abortuszdöntés felülbírálata paradigmaváltást jeleznek. Ez az időszak valóban vízválasztó az amerikai bírói hatalom életében, ugyanis az úgynevezett „originalista” alkotmányértelmezési módszer mostanra vált meghatározóvá tengerentúl. A Legfelső Bíróság pedig elszántnak és következetesnek tűnik e módszer alkalmazása terén. De mi is a tétje a különféle alkotmányértelmezési módszerek versengésének, és ebben milyen szerepet játszik az amerikai elnökök bírósági politikája? Milyen út vezetett az „originalizmus” győzelméig”? Milyen kihívásokkal néz szembe a Legfelsőbb Bíróság, és hogyan értékelhetők a testületet övező reformtörekvések? A beszélgetés ezekre, illetve ehhez hasonló időszerű kérdésekre keresi választ Ilya Shapiroval, a New York-ban lévő Manhattan Institute alkotmánytudományi igazgatójával. A rendezvény moderátora Sándor Lénárd, a Mathias Corvinus Collegium Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője.

We welcome all those interested! / Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Date: October 3 (Monday), 2022 6 pm - 7:30 pm
Helyszín: Scruton MCC - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113


A regisztráló tudomásul veszi, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC), valamint az MCC-től engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek, illetve közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek az esemény helyszínén kép-, videó- és hangfelvételt készíthetnek.

Ennek megfelelően a regisztráló az eseményen történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcmását, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy regisztráló kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a regisztráló közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

A fentiekre figyelemmel a regisztráló az eseményen való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez.

A regisztráló tudomásul veszi, hogy a róla készített kép-, videó- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. MCC korlátozás, és a regisztrálónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a regisztráló nem jogosult igényt vagy követelést támasztani MCC-vel szemben.

A regisztráló az esemény helyszínén köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti vagy sértheti.

A regisztráló köteles betartani az esemény helyszínén irányadó szabályokat, előírásokat, így különösen de nem kizárólagosan a házirendet, tűz- és balesetvédelmi szabályokat, illetve járványügyi előírásokat.