Common Good or Liberal Individualism?: The Future of Law and Politics

Common Good or Liberal Individualism?: The Future of Law and Politics

🇬🇧EN

The way that Americans understand their Constitution and wider legal tradition has been dominated in recent decades by two exhausted approaches: the originalism of conservatives and the “living constitutionalism” of progressives. Is it time to look for an alternative?

Adrian Vermeule argues that the alternative has been there, buried in the American legal tradition, all along. He shows that US law was, from the founding, subsumed within the broad framework of the classical legal tradition, which conceives law as “a reasoned ordering to the common good.” In this view, law’s purpose is to promote the goods a flourishing political community requires: justice, peace, prosperity, and morality. He shows how this legacy has been lost, despite still being implicit within American public law, and convincingly argues for its recovery in the form of “common good constitutionalism.”

During our lecture, Professor Vermeule will share his thoughts about America’s most significant contemporary legal debate.

Program

5.00 – 6.00 PM Moderated Discussion

  • Adrian Vermeule, Professor of Constitutional Law, Harvard Law School
  • Moderator: Dr. Gladden John Pappin, Visiting Fellow, MCC

6.00 – 6.30 PM Q&A

ADRIAN VERMEULE is the Ralph S. Tyler, Jr. Professor of Constitutional Law. Before coming to the Law School, he was the Bernard D. Meltzer Professor of Law at the University of Chicago. He was elected to the American Academy of Arts and Sciences in 2012. His research focuses on administrative law, the administrative state, the design of institutions, and constitutional theory. Having grown up in Cambridge and attended Harvard College ’90 and Harvard Law School ’93.

DR. GLADDEN PAPPIN is an associate professor of politics at the University of Dallas. He is also the cofounder and deputy editor of American Affairs, as well as senior adviser and permanent research fellow at the University of Notre Dame de Nicola Center for Ethics and Culture. He received his AB in history (2004), and his AM and PhD in government (2012), all from Harvard University. He writes on the contemporary politics of the United States and Europe, as well as the intellectual history of modern liberalism, and its relationship to ecclesiastical institutions.


We welcome all those interested!

Date: November 28 (Monday), 2022 5 p.m.-6:30 p.m.
Venue: Scruton MCC - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113

🇭🇺HU

Az elmúlt évtizedekben két kimerült megközelítés uralta, hogy az amerikaiak hogyan értelmezik az alkotmányt és a tágabb értelemben vett jogi hagyományt: a konzervatívok eredetisége és a progresszívek "élő alkotmányossága". Eljött az idő, hogy alternatívát keressünk?

Adrian Vermeule szerint az alternatíva végig az amerikai jogi hagyományban volt eltemetve. Rávilágít, hogy az amerikai jog az alapítástól kezdve a klasszikus jogi hagyomány széles keretébe illeszkedett, amely a jogot "a közjó érdekében történő, indokolt rendezésként" fogja fel. E felfogás szerint a jog célja, hogy előmozdítsa a virágzó politikai közösség által megkövetelt javakat: az igazságosságot, a békét, a jólétet és az erkölcsöt. Megmutatja, hogyan veszett el ez az örökség, annak ellenére, hogy az amerikai közjogban még mindig implicit módon jelen van, és meggyőzően érvel a visszaszerzése mellett a "közjó alkotmányossága" formájában.

Előadásunk során Vermeule professzor osztja meg gondolatait Amerika legjelentősebb kortárs jogi vitájáról.

Program

17:00 – 18:00 Moderált beszélgetés

      •  
  • Adrian Vermeule, Alkotmányjog professzor, Harvard Jogi Tanszék
  • Moderátor: Dr. Gladden John Pappin, az MCC vendégoktatója

18:00 – 18:30 Kérdések és válaszok

ADRIAN VERMEULE a Ralph S. Tyler, Jr. az alkotmányjog professzora. Mielőtt a Harvard Jogi Tanszékére került, a Chicagói Egyetem Bernard D. Meltzer jogi professzora volt. Kilenc könyv szerzője vagy társszerzője. 2012-ben beválasztották az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagjai közé. Kutatási területe a közigazgatási jog, az adminisztratív állam, az intézmények kialakítása és az alkotmányelmélet. Cambridge-ben nőtt fel, a Harvard College '90-es és a Harvard Law School '93-as évfolyamán tanult.

DR. GLADDEN PAPPIN a Dallasi Egyetem Politikatudományi Tanszékének egyetemi docense. Az American Affairs társalapítója és szerkesztő helyettese, valamint a Notre Dame Egyetem de Nicola Etikai és Kulturális Központjának vezető tanácsadója és kutatója. Kutatási területe az Egyesült Államok és Európa jelenkori politikája, valamint a modern liberalizmus szellemtörténete, illetve annak egyházi intézményekhez való viszonya. Történelem szakos BA- (2004) és MA-diplomáját, valamint PhD fokozatát (2012) a Harvard Egyetemen szerezte.


Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Dátum: 2022. november 28. (hétfő) – 17:00-18:30
Helyszín: Scruton MCC – 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.