Novel psychoactives and the body / Az új pszichoaktív anyagok és a szervezet

Novel psychoactives and the body / Az új pszichoaktív anyagok és a szervezet

Date: 18 September 2023 (Monday) 5.00 - 6.00 PM 

Venue: MCC Scruton (Budapest, Tas vezér utca. 3-7, 1113) 

The event is open to the press and all, but pre-registration is required. 

The event will delve into the fascinating world of novel psychoactive substances (NPS). A wide range of "designer drugs" have risen to prominence in the 21st century, and their impact on the human body. 

During the discussion, we will provide a comprehensive overview of what NPS are and their potential harms. It will explore the various types of NPS, including synthetic cannabinoids, synthetic cathinones, and hallucinogens, shedding light on their chemical structures and modes of action. The effects of NPS on the central nervous system will also be put under scrutiny, highlighting their stimulant properties and potential risks. 

This event will be an excellent opportunity to gain a deeper understanding of the emerging field of novel psychoactives and their effects on the body.  

Join us for a captivating and informative moderated discussion with Professor Shane Darke from the National Drug and Alcohol Research Centre at the University of New South Wales. Professor Darke, a renowned expert in the field, will share his extensive knowledge and research findings, providing valuable insights into the rapidly evolving landscape of psychoactive substances. 

 

Language: English 

________________________________________________________________________________

Dátum: 2023. szeptember 18. (hétfő), 17:00 – 18:00 

Helyszín: MCC Scruton (Tas Vezér Utca 3-7., Budapest 1113) 

Az esemény sajtónyilvános, mindenki számára nyitott, előzetes regisztrációhoz kötve. 

Az eseményen az új pszichoaktív anyagok, a 21. században előtérbe került "dizájnerdrogok" széles skálájával és az emberi szervezetre gyakorolt hatásukkal fogunk foglalkozni. 

A beszélgetés során átfogó áttekintést nyújtunk arról, hogy mik is azok az dizájnerek és milyen lehetséges ártalmakkal járhat a használatuk. Megvizsgáljuk az új pszichoaktív drogok különböző típusait, köztük a szintetikus kannabinoidokat, a szintetikus katinonokat és a hallucinogéneket, megvilágítva kémiai szerkezetüket és hatásmechanizmusukat. Az dizájnerek központi idegrendszerre gyakorolt hatásait is megvizsgáljuk, kiemelve stimuláló tulajdonságaikat és potenciális kockázataikat. 

Ez az esemény kiváló alkalom lesz arra, hogy a résztvevők mélyebb ismereteket szerezhessenek az új pszichoaktív anyagok területéről és a szervezetre gyakorolt hatásaikról.  

Csatlakozzon hozzánk egy beszélgetésre Shane Darke professzorral, az Új-Dél-Walesi Egyetem Nemzeti Drog- és Alkoholkutató Központjának munkatársával. Darke professzor, a terület elismert szakértője, megosztja széleskörű ismereteit és kutatási eredményeit, értékes betekintést nyújtva a pszichoaktív anyagok gyorsan fejlődő világába. 

Előadás nyelve: angol


MCC alumnus / alumna