The Nature of Power, or Lack Thereof

The Nature of Power, or Lack Thereof

In contemporary political discourse, power is often understood as the ability to make someone do what they otherwise would not have done. This helps frame current differences between liberals and conservatives, with liberals (and liberalism in general) opposed to the exercise of power or coercion without consent, and conservatives arguing alternatively that a proper defense against arbitrary authority requires forms of non-economic solidarity and deference, for example, deference to the past and tradition, solidarity with the family, solidarity in civic identity or in the nation-state's territorial integrity. From both left and right these are actually both ways of grappling with an emergent consensus that power is a form of domination that must be made legitimate, and is not naturally so. While the liberal consent-based model is more easily transferable and in that sense rational and rationalizable, the conservative approach of solidarity-through-deference connects with a wider range of civic feelings. Dr. Burbidge will provide some scattered overview of the history of this consensus over power by means of pointing to linkages within the thinking of Machiavelli, Nietzsche and Foucault. He will offer a counter-argument as well by working from the emerging virtue theory tradition: power does not exist, strictly speaking, and we must reject outright the notion that politics involves arbitrary power that must be made legitimate. He argues instead for a civic virtue approach that treats the body politic as part of natural law.

Language: English

Program

4.00 – 4.45 PM - Moderated discussion
•    Dr. Dominic Burbidge, Director, Canterbury Institute
•    Moderator: Prof. András Lánczi, Head of European Center of Political Philosophy, MCC

4.45 – 5.00 PM - Q&A

DR. DOMINIC BURBIDGE is the Founding Director of the Canterbury Institute, a research and graduate studies institute in Oxford that seeks rediscovery of the academic vocation through humility towards the truth. A graduate of the University of Oxford, Dr Burbidge has held numerous teaching, research and administrative positions across the University. He recently served as a Research Director for the Templeton World Charity Foundation project, “Citizenship in a Networked Age”, and for 2019-21 was Lecturer in Politics for St Peter’s College, Oxford. He is currently Research Coordinator of the University of Oxford's Faculty of Law alongisde his role as Director of the Canterbury Institute. Dr Burbidge is the single author of two books and numerous peer-reviewed articles on the nature of democracy, social trust and interpersonal unity.

PROF. ANDRÁS LÁNCZI is the professor of political science and philosophy at the Corvinus University of Budapest, of which he the Rector between 2016-21. Currently, he is a member of the Board of Trustees at MCC, and the Head of the European Center of Political Philosophy. 

The event is open to the press and all, but pre-registration is required.
Date: 21 February 2023 (Tuesday) 4.00 - 5.00 PM
Venue: MCC Scruton (Budapest, Tas vezér utca. 3-7, 1113)


***

A kortárs politikai párbeszéd során a hatalmat gyakran olyan képességnek értelmezik, hogy valakit arra veszünk rá, amit egyébként nem tett volna meg. Ez segít a liberálisok és konzervatívok közötti jelenlegi nézetkülönbségek keretbe foglalásában: a liberálisok (és általában a liberalizmus) ellenzik a hatalom vagy a kényszer beleegyezés nélküli gyakorlását. A konzervatívok pedig azzal érvelnek, hogy az önkényes hatalommal szembeni megfelelő védekezéshez a nem gazdasági szolidaritás és tisztelet formáira van szükség, például a múlt és a hagyományok iránti tiszteletre, a családdal való szolidaritásra, a polgári identitásra vagy a nemzetállam területi integritása iránti szolidaritásra. Mind a bal-, mind a jobboldalon valójában mindkettő annak a kialakulóban lévő konszenzusnak a megragadására szolgál, hogy a hatalom az uralom egy olyan formája, amelyet legitimálni kell, és nem természetes módon az. Míg a liberális, modell, ami konszenzuson alapul, könnyebben átvihető, és ebben az értelemben racionális és racionalizálható, addig a konzervatív, azaz a szolidaritás a tiszteletadás általi megközelítés, a polgári érzület szélesebb köréhez kapcsolódik. 
Dr. Burbidge áttekintést fog nyújtani ad a hatalommal kapcsolatos konszenzus történetéről Machiavelli, Nietzsche és Foucault gondolkodásának összefüggéseire való rámutatás révén. A feltörekvő erényelméleti hagyományból kiindulva egy ellenérvet is fel fog sorakoztatni: a hatalom szigorúan véve nem létezik, és el kell utasítanunk azt a felfogást, hogy a politika önkényes hatalmat foglal magában, amelyet legitimálni kell. Ehelyett a polgári erény megközelítése mellett érvel, amely a politikai testet a természetjog részeként kezeli.


Előadás nyelve: angol

16:00 – 16:45 - Moderált beszélgetés
•    Dr. Dominic Burbidge, igazgató, Canterbury Institute
•    Moderátor: Prof. András Lánczi, a Politikai Filozófia Európai Centrumának vezetője, MCC

16:45 – 17:00 - Kérdések és válaszok

DR. DOMINIC BURBIDGE a Canterbury Intézet  - oxfordi kutatási és felsőfokú tanulmányokat folytató intézet - alapító igazgatója, melynek célja a tudományos hivatástudat újrafelfedezése az igazság iránti alázatot szem előtt tartva. Az Oxfordi Egyetemen szerzett diplomát, ahol számos kutatási, oktatói, és adminisztratív pozíciót is betöltött. Nemrégiben a Templeton World Charity Foundation Citizenship in a Networked Age c. projekt kutatási igazgatójaként dolgozott. 2019-21-ben között az oxfordi St Peter's College politikatudományi előadója volt. Jelenleg az Oxfordi Egyetem Jogi Karának kutatási koordinátora és a Canterbury Intézet igazgatója. Két könyv szerzője és számos cikket lektorált cikk a következő témákban: demokrácia, társadalmi bizalom és az interperszonális egység természete.

PROF. ANDRÁS LÁNCZI a Budapesti Corvinus Egyetem politológia és filozófia professzora, amelynek 2016-21 között rektora volt. Jelenleg az MCC kuratóriumának tagja, valamint az Politikai Filozófia Európai Centrumának vezetője.

Az esemény sajtónyilvános, mindenki számára nyitott, előzetes regisztrációhoz kötve.
Dátum: 2023. február 21. (kedd), 16:00 – 17:00
Helyszín: MCC Scruton (Tas Vezér Utca 3-7., Budapest 1113)