Könyvkiadás támogatására szóló pályázat

Könyvkiadás támogatására szóló pályázat

A Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC) pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) hirdet könyvkiadás támogatására.

A Pályázat elsődleges célja olyan könyvek megjelenésének támogatása, amelyek az MCC szakmai irányvonalaihoz és szellemiségéhez szorosan kapcsolódnak és jelenleg nem elérhetőek magyar nyelven mindenki számára.

Pályázni jogosultak: Könyvek fordításával és/vagy kiadásával foglalkozó könyvkiadók.

Pályázat benyújtásának feltételei, menete:

A támogatás elnyerésére a könyvkiadók pályázat útján jelentkezhetnek. A pályázatban szükséges feltüntetni a projekt ötleteket, melyek egyértelműen megjelölik a kiadandó művet, annak jogi állását és a mű társadalmi hasznosulását. A pályázat pénzügyi tervében fel kell tüntetni a költségek megoszlását és ennek megfelelően a pályázat megvalósításához szükséges támogatás összegét.
Kötelezően csatolandó mellékletek:

  • Támogatási kérelem
  • Költségterv
  • Nyilatkozat az uniós állami támogatási szabályoknak való megfelelésről
A beérkezett pályázatokat egy három fős szakmai bizottság bírálja el, amely bizottság szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.

Jelentkezési határidő: A pályázati felhívás közzétételétől folyamatosan lehet pályázni.

Jelentkezni az alábbi, hiánytalanul kitöltött űrlap beküldésével lehet. Az űrlap beküldését követően az MCC a megadott kapcsolattartói e-mail címre megküldi a pályázathoz szükséges mellékleteket, amelyeket kitöltve elektronikusan a konyvalap@mcc.hu e-mail címre, eredetiben pedig a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, 1518 Budapest, Pf. 155. címre szükséges megküldeni.

További információk konyvalap@mcc.hu e-mail címen kérhetőek.

Budapest, 2022. december 06.