The Crisis of Political Science: How Aristotle's "Master Science" Lost Its Appeal

The Crisis of Political Science: How Aristotle's "Master Science" Lost Its Appeal

Date: 9 October 2023 (Monday) 5.00 - 6.00 PM 

 

Venue: MCC Scruton (Budapest, Tas vezér utca. 3-7, 1113) 
 

The event is open to the press and all, but pre-registration is required. 

Political Science is a relatively new discipline compared to others, but examining the government and politics is as old as the ancient Greeks. Indeed, for Aristotle, it was the master science itself as each branch of human activity depended on politics. Politics helps to understand the world around us and our society therefore we must overcome the crisis of political science. Fewer and fewer students are opting for political science major over economics major. What can be done to reverse the trend and how can we make political science appealing for more students? If you would like to discover why shall we restore the reputation of political science join our next event where our distinguished guest, Dr. Lee Trepanier will reveal his thoughts on the topic. 

Language: English 

 

Program 

 

5.00 – 5.45 PM Moderated discussion 

  • Lee Trepanier, Chair and Professor of Political Science, Samford University 

  • Moderator: Sándor Gallai, Head of the School of Social Sciences and History, MCC 

5.45 – 6.00 PM Q&A 

 

BIO 

 

Dr. Lee Trepanier is Chair and Professor of Political Science at Samford University in Birmingham, Alabama where he teaches political philosophy, constitutional law, and American Politics. His research is in Eric Voegelin; Liberalism and Conservatism; Politics and Literature; Religion and Politics; Democracy and Education; and Teaching and Learning Political Science. He is author and editor of numerous books; the editor of Lexington Books series Politics, Literature, and Film; and Associate Editor of Law & Liberty. 

------------------------------------------------------------------

HUN

Esemény címe: A politikatudomány válsága, avagy hogyan vesztette el vonzerejét Arisztotelész "mestertudománya"? 

 

Dátum: 2023. október 9. (hétfő), 17:00 – 18:00 

 

Helyszín: MCC Scruton (Tas Vezér Utca 3-7., Budapest 1113) 

 

Az esemény sajtónyilvános, mindenki számára nyitott, előzetes regisztrációhoz kötve. 

 

A többi tudományához képest a politikatudomány viszonylag új tudományágnak számít, de valójában a kormányzat és a politika vizsgálata az ókori görögökkel egyidős. Sőt, Arisztotelész számára ez maga volt a mestertudomány, mivel az emberi tevékenység minden ága a politikától függött. A politika segít megérteni a körülöttünk lévő világot és társadalmunkat, ezért túl kell lépnünk a politikatudomány válságán. Egyre kevesebb diák választja a politológia szakot a közgazdaságtan szakhoz. Mit tehetünk a tendencia megfordítása érdekében, és hogyan tehetjük vonzóvá a politikatudományt több diák számára? Ha szeretné megtudni, hogy miért kell helyreállítanunk a politikatudomány hírnevét, csatlakozzon következő rendezvényünkhöz, ahol következő vendégünk, Dr. Lee Trepanier, a Samford Egyetem professzora osztja meg gondolatait a témáról. 

 

Előadás nyelve: angol 


Program

17:00 – 17:45 Moderált beszélgetés 

  • Lee Trepanier, Tanszékvezető és professzor, Samford Egyetem 

  • Moderátor: Gallai Sándor, vezető, Társadalom- és Történelemtudományi Iskola és Politikatudományi műhely, MCC 

 

17:45 – 18:00 Kérdések és válaszok 

 

BIO 

 

Lee Trepanier az alabamai Birminghamben található Samford Egyetem politológia tanszékének vezetője és professzora. Politikai filozófiát, alkotmányjogot és amerikai politikát tanít. Kutatási területei: Eric Voegelin; liberalizmus és konzervativizmus; politika és irodalom; vallás és politika; demokrácia és oktatás; valamint a politikatudomány tanítása és tanulása. Számos könyv szerzője és szerkesztője; a Lexington Books’ Politics, Literature, and Film sorozatának szerkesztője; a Law & Liberty társszerkesztője. 

 

 


MCC alumnus / alumna