Soft Totalitarianism? – Ryszard Legutko and Zbigniew Janowski in Dialogue / Puha totalitarianizmus? – Ryszard Legutko és Zbigniew Janowski

Soft Totalitarianism? – Ryszard Legutko and Zbigniew Janowski in Dialogue / Puha totalitarianizmus? – Ryszard Legutko és Zbigniew Janowski

ENG

The collapse of communism in 1989 marked, or it seemed at the time, the end of the totalitarian age. History ended, too, as Francis Fukuyama told us.

The subsequent history of the last 34 years has revealed, however, that totalitarianism is very much alive and well. However, in contrast to Communism, Italian Fascism, and German Nazim, the new totalitarianism does not use force, which is why it is called 'soft.' What makes it akin to its predecessors is the imposition of ideological conformity, a systemic lie, and an attempt to create "a New Man". Strangely enough, the possibility of new forms of totalitarianism went unnoticed by most 20th-century political theorists. Yet the possibility of its existence had been heralded by several thinkers: Tocqueville, Dostoyevsky, Zamyatin, Huxley, and Jacques Ellul - all of whom connected it with liberal democracy.

 

Ryszard Legutko and Zbigniew Janowski are authors of The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies and Homo Americanus: The Rise of Totalitarian Democracy in America. In their respective works, Legutko and Janowski attempt to explain the phenomenon of soft-totalitarianism and its relationship to liberal democracy. Both authors argue that contrary to the common belief, the expansion of liberalism and democracy does not lead to expanding the realm of individual freedoms but creates a new social and political framework in which profound enslavement of the citizens of contemporary Western societies is possible

 

The event is open to the press and all, but pre-registration is required.

 

Language: English

 

Program:

 

6.30 PM Opening Remarks

· András Lánczi, Director of the European Center for Political Philosophy

 

6.40 PM Panel Discussion

· Ryszard Legutko, Member of the European Parliament

· Zbigniew Janowski, Professor Emeritus of Philosophy, Towson University

· Moderator: Rod Dreher, author, journalist, and director of the Network Project at The Danube Institute

 

7.45 PM Q&A

BIO

 

RYSZARD ANTONI LEGUTKO is a Polish philosopher and politician. Under communism, he was one of the editors of the samizdat quarterly Arka. After the collapse of the communist regime, he co-founded the Centre for Political Thought, which combines research, teaching, seminars and conferences and is also a publishing house. He has translated and written commentaries to Plato’s Phaedo (1995), Euthyphro (1998) and Apology (2003). He is the

author of several books: Plato’s Critique of Democracy(1990), Toleration (1997), A Treatise on Liberty (2007), An Essay on the Polish Soul (2008) and Socrates(2013). In 2007 he was Poland’s Education Minister, and in 2007–2009 Secretary of State in the Chancellery of President Lech Kaczyński. He is currently a Member of the European Parliament, where he sits on the Culture and Education and the Budgetary Control Committees, and Deputy Chairman of the Conservatives and Reformists parliamentary group.

 

ZBIGNIEW JANOWSKI received his M.A. in philosophy from The Catholic University of America, Washington D.C. and his Ph.D. from the Committee on Social Thought at the University of Chicago. He taught in the USA, Canada and France. He authored several books on Descartes and edited Leszek Kolakowski and John Stuart Mill's writings. His most recent book is Homo Americanus: The Rise of Totalitarian Democracy in America.

 

ROD DREHER is a bestselling author, journalist, and director of the Network Project at The Danube Institute, a think tank in Budapest. He is also a columnist for The European Conservative. A veteran of over three decades in the news business, Dreher's books "The Benedict Option" (2017) and "Live Not By Lies" (2020) have both been translated into over 11 languages. His next book, about Christian re-enchantment in a post-Christian era, will be published in 2024

_______________________________________________
HUN
 

A kommunizmus összeomlása 1989-ben a totalitarianizmus korszakának végét jelentette, legalábbis akkor ez így tűnt. Francis Fukuyama azt állította a történelem is véget ért.

Az ezt követő 34 év története azonban azt mutatta, hogy a totalitarizmus nagyon is él és virágzik. A kommunizmussal, az olasz fasizmussal és a német nácizmussal ellentétben azonban ez az új totalitarizmus nem alkalmaz erőszakot, ezért nevezik azt „puhának”. Ami hasonlóvá teszi elődeihez képest, az az ideológiai konformitás rákényszerítése, a rendszerszintű hazugság és az „Új Ember” létrehozására tett kísérlet. Furcsa módon a totalitarizmus új formáinak lehetőségét a 20. századi politikai teoretikusok többsége nem vette észre. Ennek ellenére létezésének lehetőségét számos gondolkodó hirdette: Tocqueville, Dosztojevszkij, Zamyatin, Huxley és Jacques Ellul – s mindannyian ezt a liberális demokráciához kötötték.

 

Ryszard Legutko és Zbigniew Janowski a The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies és a Homo Americanus: The Rise of Totalitar Democracy in America szerzői. Legutko és Janowski saját műveiben megpróbálja megmagyarázni a puha-totalitarizmus jelenségét és kapcsolatát a liberális demokráciával. Mindkét szerző amellett érvel, hogy a közhiedelemmel ellentétben a liberalizmus és a demokrácia terjeszkedése nem az egyéni szabadságjogok kiterjesztéséhez vezet, hanem egy új társadalmi és politikai keretet teremt, amelyben lehetséges a mai nyugati társadalmak polgárainak mélyreható rabszolgasorba taszítása.

 

Az esemény sajtónyilvános, mindenki számára nyitott, előzetes regisztrációhoz kötve.

 

Program:

 

18.30 Köszöntő

· András Lánczi, a Politikai Filozófia Európai Centrumának vezetője

 

18.40 Panelbeszélgetés

· Ryszard Legutko, az Európai Parlament képviselője

· Zbigniew Janowski, a Towson Egyetem emeritus filozófiaprofesszora

· Moderator: Rod Dreher, író, újságíró, a Danube Institute Network Project igazgatója

 

19.45 Q&A

 

BIO

 

RYSZARD ANTONI LEGUTKO lengyel filozófus és politikus. A kommunizmus idején az Arka szamizdat című negyedéves lap egyik szerkesztője. A kommunista rendszer összeomlása után társalapítója volt a kutatást, oktatást, szemináriumokat és konferenciákat egyesítő Központnak a Politikai Gondolkodásnak, amely egyben kiadó is. Lefordította és kommentárokat írt Platón Phaedo (1995), Euthyphro (1998) és Apology (2003) című művéhez. Számos könyv szerzője: Platón demokráciakritika (1990), Tolerancia (1997), Értekezés a szabadságról (2007), Esszé a lengyel lélekről (2008) és Szókratész (2013). 2007-ben Lengyelország oktatási minisztere, 2007–2009-ben Lech Kaczyński elnök kancelláriájának államtitkára. Jelenleg európai parlamenti képviselő, ahol a Kulturális és Oktatási, a

Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagja, valamint a Konzervatívok és Reformerek képviselőcsoportjának alelnöke.

 

ZBIGNIEW JANOWSKI a washingtoni The Catholic University of America filozófia szakán szerzett diplomát, majd a Chicagói Egyetem Társadalmi Gondolatok Bizottságában doktorált. Tanított az Egyesült Államokban, Kanadában és Franciaországban. Több könyv szerzője Descartes-ról, valamint Leszek Kolakowski és John Stuart Mill írásait szerkesztette. Legutóbbi könyve a Homo Americanus: The Rise of Totalitarian Democracy in America.

 

ROD DREHER bestseller író, újságíró és a budapesti Danube Institute Network Project igazgatója. Emellett a European Conservative rovatvezetője. Az újságírásban több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkező Dreher "The Benedict Option" (2017) és "Live Not By Lies" (2020) című könyvét több mint 11 nyelvre fordították le. Következő könyve, amely a kereszténység újjászületésről szól 2024-ben fog megjelenni.


MCC alumnus / alumna