Közérdek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogában // Public interest regulation in international economic law

Közérdek a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogában // Public interest regulation in international economic law

(Scroll down for English description!)

Régi időkre nyúlnak vissza azok a nemzetközi jogi viták, hogy a transznacionális gazdasági tevékenységre, külföldi beruházásokra a helyi állam szabályozása vagy pedig nemzetközi jogi szabályok irányadók. A neolibárlis gazdasági teória 1990-es évekbeli térnyerése óta azonban a nemzetközi gazdasági jog szabályait úgy alakították ki, hogy azok a transznacionális gazdasági érdekeket részesítik előnyben az államok szabályozásával szemben. Ennek megfelelően a nemzetközi beruházásvédelmi fórumoknak például kiterjedt hatáskörük van arra, hogy a nemzeti döntéshozó testületek demorkatikus módon meghozott intézkedései és közpolitikái miatt egy-egy országot vizsgálat alá vonjanak és megfegyelmezzenek.
Ez egy igen komoly hatalmi eltolódás a szuverén államoktól a nemzetközi válaszottbírói fórumok felé, amelyek így akár a pénzügyi intézmények vagy a létfontosságú erőforrások, mint például az energiatermelés állami szabályozása tekintetében is felülvizsgálatot gyakorolhatnak. Milyen következményekkel jár az államok közérdekvédelmi szabályozásának eróziója szerte a világon? Ebből a szempontból milyen helyzetben vannak a közép-európai országok? Milyen reformok szükségesek ahhoz, hogy a nemzetközi gazdasági jogi szabályok biztosítsák az államok közérdekvédelmi szabályozásának lehetőségét?


Előadók:

  • M. Sornarajah a National University of Singapore nemzetközi jogászprofesszora, több nyugati és ázsiai egyetem vendégprofesszora. Számos könyv szerzője, ezek között a Cambridge University Pressnél jelent meg „The International Law on Foreign Investment” című könyve a nemzetközi beruházásvédelmi jog egyik legfontosabb szakkönyve világszerte. Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) mellett működő jogvitarendező tanácsadó testület állandó tagja.
 
  • Sándor Lénárd az Alkotmánybíróság korábbi főtanácsadója és az Európai Parlament szakmai tanácsadója volt, miközben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatott nemzetközi jogot. Jogász és MBA szakos közgazdász, doktori dolgozatát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen védte meg. Kutatási területe a globalizáció nemzetközi jogi kérdéseihez, illetve ezzel összefüggésben a közérdekvédelmi szabályozáshoz kapcsolódik. Rendszeresen publikál tudományos és közéleti folyóiratokban, több nemzetközi jogi és társadalomtudományi témájú kötet szerzője, fordítója és szerkesztője.

The international legal debates of whether foreign or transnational economic activities should be governed by local regulations or by external rules lies far back in the past. But as a result of the widespread dominance of the neoliberal economic theory since at least the 1990s, international economic law has been shaped in a way that favors transnational economic interests over the regulatory powers of States. For example, international investment tribunals have extensive powers to review and discipline a country for the conduct of its national decision-making body and public policy.
This is a very significant shift of authority from the sovereign to international tribunals that exercise review power over the control of financial institutions as well as of vital natural resources such as electricity or power generation. What are the consequences of the erosion of regulatory powers of States around the world? How does the situation of Central-European countries look like? How should the international economic treaties be reformed to guarantee regulatory space necessary to protect public interests? These and similar questions are to be addressed by M. Sornarajah, world-renowned Professor of Law at the National University of Singapore in a conversation with Lénárd Sándor, Head of Center of International Law at the Mathias Corvinus Collegium.


Lecturer:
 
  • M Sornarajah LLB (Ceylon), LLM (Yale), LLM, PhD, LLD (London) is Emeritus Professor of Law at the National University of Singapore. He was CJ Koh Professor at the Faculty of Law of the National University of Singapore. He was the Tunku Abdul Rahman Professor of International Law at the University of Malaya at Kuala Lumpur. He was Head of the Law School of the University of Tasmania, Australia. He is the author of several books, among them is “The International Law on Foreign Investment” that has become one of the fundamental books of international investment law.
 
  • Lénárd Sándor has served as a chief counsel at the Constitutional Court of Hungary and as a legal advisor at the European Parliament in Brussels where his focus was on constitutional affairs of the European integration. He has previously taught various fields of international public law at Pázmány Péter Catholic University. He defended his doctoral thesis at Pázmány Péter Catholic University and his research area involves especially the international legal dilemmas of economic globalization and the question of public interest regulation. He regularly publishes in scientific journals as well as in weekly newspapers; author and editor of several books on international and constitutional law.



Az előadás angol nyelven zajlik, azonban szükség esetén tolmács készüléket biztosítunk.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Dátum: 2022. november 17. (csütörtök) - 18:00
Helyszín: MCC, Debreceni Képzési Központ - 4025 Debrecen, Piac utca 11-15. (Aranybika)

 


Honnan értesült az eseményről (Email, Facebook Esemény, Személyes meghívás, Telefonhívás) ?/ Where did you find us?
Email/Email
Facebook/ Facebook
Személyes meghívás/ Personal invitation
Telefonhívás / Phone call
Igényel-e tolmács készüléket? (csak angol-magyar fordítás)/ Do you need interpreting device? (only English-Hungarian translation)
Igen/Yes
Nem/No