Kötetbemutató: Egy jobb világért - 110 éves a magyar cserkészet

Kötetbemutató: Egy jobb világért - 110 éves a magyar cserkészet

Minden nehézség ellenére úgy hisszük, hogy az Isten, haza és az embertársak szolgálatára tett fogadalom, amely túlélte az elmúlt évszázad viharait, átsegít minket a 21. század próbatételein is. 

HOL? 929 01 Dunaszerdahely
Malom utca 4629/2A
MIKOR? 2024. 4. 5. (17:30)


A magyar cserkészet ma is a keresztény erkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik, s bár minden korszak új társadalmi kihívásokat hoz magával, célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért. E változatos tematikájú, jubileumi tanulmánykötet nagy ívű áttekintést nyújt a magyar cserkészmozgalom idáig megtett útjáról, és bepillantást enged annak jelenébe. Emléket állít nagyjainak, összefoglalja történetét az alapítástól kezdve a kommunizmus elnyomó évtizedein át egészen napjainkig, bemutatja a cserkészet mai helyzetét az önkéntesség, az élménypedagógia és az ifjúsági szerveződések felől közelítve, és arra a kérdésre is választ keres, hogy miként maradhatott a cserkészet a magyar kultúra és identitás megőrzésének kulcsa határon innen és túl. 

Az est vendégei: Eke Máté, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség elnöke, Kiss-Kozma Georgina, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatóvezetője, Sullivan Ferenc, az MCC Ifjúságkutató Intézetének kutatója, Réti Gergely, cserkészvezető, az MCC Közjogi Műhely kutatója és
Dr. Constantinovits Milán, az MCC szakmai ügyekért felelős főigazgató-helyettese.

Amennyiben kérdése merülne fel, keresse bizalommal Kórósi Lillát az alábbi elérhetőségen: korosi.lilla@mcc.hu