Climate change and migration: current situation, possible remedies and outlook for the future / Klimatické zmeny a migrácia: súčasná situácia, riešenia a výzvy do budúcnosti / Klímaváltozás és migráció: jelenlegi helyzet, megoldások és jövőbeni kihívások

Climate change and migration: current situation, possible remedies and outlook for the future / Klimatické zmeny a migrácia: súčasná situácia, riešenia a výzvy do budúcnosti / Klímaváltozás és migráció: jelenlegi helyzet, megoldások és jövőbeni kihívások

(Scroll down for Slovak and Hungarian description!)

In recent years, the relationship between climate change and migration has been at the forefront of political and professional debates. Some experts envision the migration of tens or even hundreds of millions of so-called "climate refugees," while others question the existence of a direct relationship between these two phenomena. What is the difference between climate migrants and economic migrants? Could the UN's prediction according to which up to 700 million people may be forced to leave their homes by 2030 due to climate change come true? We are going to look for answers to these and similar questions at a panel discussion taking place on November 20th, featuring Calum TM. Nicholson, PhD, a social anthropologist, visiting lecturer at MCC, and Omar Sayfo , leading expert at the Migration Research Institute.

Date: 20.11.2023 (Monday), 18:30
Venue: Liszt Institute (Hungarian Cultural Center Bratislava) – Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
The presentation will be in English.
Participation at the event is free of charge, but we respectfully ask you to fill in the registration form.

Should you have any questions regarding the event, please feel free to contact Walter Heringes at the following e-mail address: heringes.walter@mcc.hu.
 

V posledných rokoch bol vzťah medzi zmenou klímy a migráciou na popredí politických a odborných diskusií. Niektorí odborníci predpokladajú migráciu desiatok alebo dokonca stoviek miliónov tzv. „klimatických utečencov“, zatiaľ čo spochybnia existenciu priamej súvislosti medzi týmito dvoma javmi. Aký je rozdiel medzi klimatickými migrantmi a ekonomickými migrantmi? Môže sa splniť predpoveď OSN, podľa ktorej by do roku 2030 mohlo byť nútení opustiť svoje domovy až 700 miliónov ľudí kvôli klimatickým zmenám? Odpovede na tieto a podobné otázky budeme hľadať na panelovej diskusii, ktorá sa uskutoční 20. novembra, s účasťou Caluma TM. Nicholsona, PhD, sociálneho antropológa, hosťujúceho prednášajúceho u MCC, a Omara Sayfa, vedúceho odborníka v Migračnom výskumnom ústave.

Dátum: 20.11.2023. (Pondelok), 18:30
Miesto: Inštitút Liszta (Maďarské kultúrne centrum Bratislava)Štefánikova 1, 811 06 Bratislava
Prednáška sa uskutoční v angličtine!
Účasť je bezplatná, avšak prosíme Vás vyplnte registráčný formulár..
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom eventu prosím Vás kontaktujte Waltera Heringesa na e-mailovej adrese heringes.walter@mcc.hu.
 

Az elmúlt években a klímaváltozás és a migráció kapcsolata a politikai és szakmai viták középpontjában állt. Egyes szereplők ,,klímamenekültek" tíz- és százmilliós tömegeit vizionálják, míg mások a két jelenség közti közvetlen összefüggést is kétségbe vonják. Mi a különbség klímamigráns és gazdasági migráns közt? Beteljesedhet az ENSZ előrejelzése, miszerint 2030-ra akár 700 millió ember is kénytelen lesz elhagyni otthonát a klímaváltozás miatt? Ehhez hasonló kérdésekre kaphatunk választ a november 20-i kerekasztalbeszélgetésen Dr. Calum T. Nicholson, szociálantropológus, az MCC vendégoktatója és Sayfo Omar, a Migrációskutató Intézet vezető szakértője részvételével.

Időpont: 2023. 11. 20. (hétfő) 18:30 óra
Helyszín: Liszt Intézet (Magyar Kulturális Központ Pozsony) - Štefánikova 1 , 811 06 Pozsony
Az előadás angol nyelven zajlik.
Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban kérjük Önöket töltsék ki a regisztrációs űrlapot. .
Amennyiben további kérdése merülne fel az eseménnyel kapcsolatban, keresse bizalommal Heringes Waltert a következő e-mail címen: heringes.walter@mcc.hu
 


MCC alumnus / alumna