Effective Communication and Negotiation in the New World of Work

Effective Communication and Negotiation in the New World of Work

EN

The primary focus of our Lunch Talk will revolve around analyzing the dynamics inherent in the juxtaposition of hybrid work and traditional work models, with a conscious examination of strategies to enhance the effectiveness of international communication, especially within virtual spaces!

How can managers coordinate their personal communication style across different communication channels? And what impact can this have on the communication effectiveness and cohesion of the organization, with particular reference to the gender dimension and the role of women in professional endeavors?

Through the discourse of Orna Kopolovich and Tamás Kersánszki, we will explore novel methodologies that have emerged in response to the post-pandemic landscape in different educational fields.

Soup and croissants will be served during the program.

We welcome all those interested!

Date: August 29 (Tuesday), 2023 12 p.m.
Venue: Scruton MCC - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113

HU

A Lunch Talkunkon az elsődleges hangsúly a hibrid munka és a hagyományos munkamodellek egymás mellé helyezésében rejlő dinamika elemzése körül fog forogni, a nemzetközi kommunikáció hatékonyságának fokozását célzó stratégiák tudatos vizsgálatával, különösen a virtuális területeken belül!

A vezetők a személyes kommunikációs stílusukat hogyan tudják összehangolni a különböző kommunikációs csatornákon? És milyen hatással lehet ez a szervezet kommunikációs hatékonyságára és kohéziójára, különös tekintettel a nemi dimenzióra és a nők szerepére a szakmai törekvések terén?

Kopolovich Orna, Kersánszki Tamás és Sárkány Fanni diskurzusán keresztül olyan újszerű módszertanokat fogunk megismerni, amelyek a különböző oktatási területeken a posztpandemikus tájképre válaszul alakultak ki.

A program során levessel és croissant-nal várjuk vendégeinket.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2023. augusztus 29. (kedd) – 12:00
Helyszín: Scruton MCC – 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.


MCC alumnus / alumna