Diversity of Islam in Europe and Beyond

Diversity of Islam in Europe and Beyond

EN

Islam, for some, is a prescriptive legal system defining what one can eat, how one should dress, whom one can marry, and almost what one can think.  This is the Islam promoted by fundamentalist Wahhabi and Salafi Muslims in Europe and elsewhere. However, just as in other faith traditions, Muslim scholars have developed varied positions and responses to the numerous questions and issues that have been raised and discussed over the past 1400 years in the various lands where Islam is practiced. These perspectives and resulting practices differ partly because of the diversity within the Muslim community in geography, ethnicity, culture, and age. Our next lecture will focus on a few historical examples to illustrate Islam’s complexity, diversity, and implication in European culture.

Language: English

Program

12.00 – 12.45 PM Moderated discussion

  • John Tolan, Professor of History, Nantes Université
  • Moderator: Sayfo Omar, Senior Researcher, Migration Research Institute, MCC

12.45 – 1.00 PM Q&A

 

JOHN TOLAN works on the history of religious and cultural relations between the Arab and Latin worlds in the Middle Ages and on the history of religious interaction and conflict between Jews, Christians, and Muslims. He studied at Yale (BA classics), the University of Chicago (MA & PhD hist,ory) and the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Habilitation à diriger des recherches: HDR). He has taught at various universities in North America, Europe, Africa, and the Middle East; he is currently a professor of History at the University of Nantes and a member of the Academia Europæa and the Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. He has received numerous prizes and distinctions, including two major grants from the European Research Council and the Prix Diane Potier-Boès from the Académie Française (2008). He writes in English, French, and Spanish; his work has been translated into Italian, Turkish, Polish, Russian, Bosnian, Arabic, and Korean. He is the author of numerous articles and books, including Petrus Alfonsi and his Medieval Readers (1993) Saracens: Islam in the Medieval European Imagination (2002), Sons of Ishmael (2008), Saint Francis and the Sultan (2009), Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from theMiddle Ages to Today (2019), Nouvelle Histoire de l’islam, VIIe-XXIe siècles (2022), and England's Jews: Finance, Violence, and the Crown in the Thirteenth Century (2023). He is one of the four coordinators of the European Research Council program “The European Qur’an” (2019-2025).

OMAR SAYFO has received his first degree from the Department of Semitic Philology and Arabic Studies at the ELTE BTK and his second degree from the Department of Political Science at the ELTE TÁTK. He received his PhD from Utrecht University in 2016. He wrote his dissertation on Arab children's television, examining how the production of children's content is embedded in the structures of the media industries in Arab countries, the links between the producers and distributors of programs and the various political and religious actors, and the ways in which different political and religious messages are reflected in children's content. He has contributed to several international academic journals, and his first academic monograph was published by Edinburgh University Press in June 2021. His writings have been published in several foreign journals, including The New York Times and Foreign Policy. Since 2019, he has been a research fellow at the Avicenna Institute for Middle East Studies. As a fellow at the Migration Research Institute, he focuses on the integration of Muslim diasporas in Europe and the dynamics of Middle Eastern societies.


We welcome all those interested!

Date: June 19 (Monday), 2023 12 p.m.-1 p.m.
Venue: Scruton MCC - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113

HU

Sokak számára az iszlám egy olyan jogrendszer, amely meghatározza az étkezés, öltözködés és a házasságkötés szabályait, sőt majdhogynem a gondolkodást is. A fundamentalista iszlám képviselői, vagyis a vahabisták és szalafisták ezt az irányt hirdetik Európában és másutt is. A többi vallás hitbéli hagyományaihoz hasonlóan, az elmúlt 1400 év során felmerült kérdésekre és problémákra számos válasz és álláspont alakult ki a muszlim tudósok körében. Az álláspontok közötti különbség az iszlám vallás földrajzi, etnikai, kulturális és időbeli eltéréseiből ered. Az MCC Budapest Lectures rendezvénysorozat következő eseményén John Tolan professzor történelmi példákon keresztül mutatja be az iszlám vallás európai kultúrában betöltött szerepét.

Előadás nyelve: angol

12:00 – 12:45 Moderált beszélgetés

  • John Tolan, történelemprofesszor, Nantes Université
  • Moderátor: Sayfo Omar, vezető kutató, Migrációkutató Intézet, MCC

12:45 – 13:00 Kérdések és válaszok

 

JOHN TOLAN professzor szakterülete az arab és latin világ közötti vallási és kulturális kapcsolatok különös tekintettel a középkorra, valamint a zsidó, keresztény és iszlám vallás közötti kölcsönhatások és konfliktusok története. BA diplomáját a Yale-en szerezte meg, majd MA és PhD tanulmányait a Chicagoi Egyetemen (University of Chicago) folytatta, illetve a párizsi École des hautes études en sciences sociales (EHESS) társadalomtudományi intézményben. Észak-Amerika, Európa, Afrika és a Közel-Kelet különböző egyetemein tanított; jelenleg a Nantes-i Egyetem (Nantes Université) történelemprofesszora, az Academia Europæa és a Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona tagja. Számos díjat és kitüntetést kapott, köztük az Európai Kutatási Tanács két jelentős ösztöndíját és az Académie Française Diane Potier-Boès díját (2008). Angol, spanyol és francia nyelven is ír, műveit számos nyelvre lefordították: olasz, török, lengyel, orosz, bosnyák, arab és koreai. Megjelent könyvei és cikkei: Petrus Alfonsi and his Medieval Readers (1993) Saracens: Islam in the Medieval European Imagination (2002), Sons of Ishmael (2008), Saint Francis and the Sultan (2009), Faces of Muhammad: Western Perceptions of the Prophet of Islam from theMiddle Ages to Today (2019), Nouvelle Histoire de l’islam, VIIe-XXIe siècles (2022), and England's Jews: Finance, Violence, and the Crown in the Thirteenth Century (2023). Az Európai Kutatási Tanács „Az európai Korán” program (The European Qur’an”, 2019-2025) négy koordinátorának egyike.

SAYFO OMAR első diplomáját az ELTE BTK Sémi Filológia és Arab Tanszékén, másodikat pedig az ELTE TÁTK Politikatudományi Tanszékén szerezte. Doktori fokozatát 2016-ban kapta meg az Utrechti Egyetemen. Disszertációját az arab gyermektelevíziózásról írta, azt vizsgálva, hogy miként ágyazódik be a gyermekeknek szánt tartalmak gyártása az arab országok médiaiparainak struktúráiba, milyen kapcsolatok fűzik a műsorok készítőit és terjesztőit a különféle politikai és vallási szereplőkhöz, és hogy milyen módon jelennek meg a különféle politikai és vallási üzenetek a gyermekeknek szánt tartalmakban. 2014-ben a Cambridge-i Egyetem vendégkutatója volt. Több nemzetközi tudományos folyóiratban jegyez cikkeket, első tudományos monográfiája az Edinburgh University Press gondozásában jelent meg 2021 júniusában. Írásai számos külföldi orgánumban, köztük a The New York Timesban és Foreign Policy-ban is megjelentek. 2019 óta az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének a kutatója. A Migrációkutató Intézet munkatársaként az európai muszlim diaszpórák integrációjával és a közel-keleti társadalmak dinamikáival foglalkozik.


Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Időpont: 2023. június 19. (hétfő) – 12:00-13:00
Helyszín: Scruton MCC – 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.