Nemzetállamok vagy modern birodalmak? Afrika a gyarmatbirodalmak után

Nemzetállamok vagy modern birodalmak? Afrika a gyarmatbirodalmak után

Időpont: 2023.05.22. Hétfő 18:00

Helyszín: MCC Aranybika – 4025 Debrecen, Piac u. 11-15.

Leírás:

(Scroll down for English description!)

Az európai gyarmati rendszer vége a második világháború után egy érdekes jelenség kialakulását eredményezte. Az egykori gyarmati blokkok, melyeket semmi más nem indokolt, csupán az adminisztratív könnyedség, amellyel a gyarmatosító ország irányíthatta azokat, független nemzetekké nyilvánították. Sokan ünnepelték az önálló nemzetállamok ötletét, ahol korábban gyarmatok voltak, azonban ez a nézet gyakran figyelmen kívül hagyta az ilyen gyarmati határok gyakran önkényes jellegét.

Ha az európai határokat nézzük, általában természetes határokat találunk, mint például hegyláncok és folyók, határokat kultúra és nyelv alapján, vagy határokat fegyverszünetek és békeszerződések alapján. A "fentről" húzott önkényes határok, ahogy Afrikában is történt, gyakran olyan kulturális csoportokat gyűjtenek össze, amelyek történelmileg vagy háborúban álltak egymással, vagy semmilyen közös vonásuk sincs. Ez az előadás különös tekintettel vizsgálja ezt a helyzetet Nigéria, Zimbabwe és Dél-Afrika vonatkozásában.

Előadó:

Paul Maritz, az MCC vendégoktatója

Az előadás angol nyelven zajlik.

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

A regisztráció határideje:
2023.05.22. 12:00.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


The end of European colonialism after World War II saw an interesting phenomenon take shape. Former colonial blocks, viewed as one colony for no other reason than the administrative ease with which the colonial country could govern it, were declared sovereign nations. While many celebrated the idea of independent nation states where colonies had formerly been, this view tended to overlook the often arbitrary nature of such colonial borders.
 
If one were to look at borders in Europe, they tend to be either natural borders such as mountain ranges and rivers, borders of culture and language, or borders based on ceasefires and peace treaties. Arbitrary borders drawn "from the top", as they are in Africa, tends to bundle cultural groups that have historically been either at war with one another, or have nothing in common. This lecture considers this situation with particular reference to Nigeria, Zimbabwe, and South Africa.

Lecturer:

Paul Maritz, visiting fellow, MCC


The presentation will be in English.


Deadline for registration:
12:00 22th May, 2023.

Everyone interested in this topic is welcomed!


Ha MCC-belül akkor melyik szervezeti egység? Only For MCC members
FIT
KP
EP
MCC munkavállaló
Honnan értesült az eseményről (Email, Facebook Esemény, Személyes meghívás, Telefonhívás) ?/ Where did you find us?
Email/Email
Facebook/ Facebook
Személyes meghívás/ Personal invitation
Telefonhívás / Phone call
Igényel-e tolmács készüléket? (csak angol-magyar fordítás)/ Do you need interpreting device? (only English-Hungarian translation)
Igen/Yes
Nem/No