Christian ethics (natural law) in the politics of the XXI. century

Christian ethics (natural law) in the politics of the XXI. century

EN

The politics of the 20th century are primarily determined by political pragmatism. Religious and moral considerations regularly play a secondary, sometimes tertiary role in the formation of a community's laws and customs. At the same time, the majority of people expect fair and equitable rules from the legislator. In earlier epochs, Christian morality and theology played a central role in the formation of European politics, and thus also in legislation. Can Christian morality help to reconcile the needs of citizens for fair and equitable rules with the apparently pragmatic nature of politics? If so, how? What solutions can it provide to old and new problems?

We welcome all those interested!

Date: April 19 (Wednesday), 2023 4 p.m.-5:30 p.m.
Venue: MCC, Hunyadi Mátyás room - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113

HU

A XXI. század politikáját elsődlegesen a politikai pragmatizmus határozza meg. Az vallási, erkölcsi megfontolások másodlagos, olykor harmadlagos szerepet játszanak egy közösség jogszabályainak, szokásainak kialakításánál. Ugyanakkor az emberek többsége a jogalkotótól igazságos, méltányos szabályokat vár. A keresztény erkölcs és teológia korábbi korszakokban központi szerepet foglalt el az európai politikában, s így a jogalkotásban is. Segíthet-e a keresztény erkölcs az állampolgárok igényeinek és a politika látszólagos pragmatikus természetének összeegyeztetésében. Ha igen, hogyan? Milyen megoldásokat nyújthat a régi és új problémákra?

Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Időpont: 2023. április 19. (szerda) – 16:00-17:30
Helyszín: Hunyadi Mátyás terem – 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.