Beyond Liberalism: Exploring Alternative Paradigms to Address Global Challenges

Beyond Liberalism: Exploring Alternative Paradigms to Address Global Challenges

EN

Join us for a thought-provoking discussion with Frédéric Saint Clair as he attributes the failure of liberal democracies in addressing current geopolitical crises to their entrenched adherence to a myopic social liberalism that disregards many civilizational concerns. Saint Clair's argument highlights how liberal democracies remain stagnated in outdated 20th-century ideologies, where concepts such as democracy, growth, inequality reduction, individual liberties, secularism, innovation, technological challenges, and debt reduction are all constrained within the confining paradigm of liberalism. He argues for the imperative to break free from the impasse of liberalism and embrace new modes of thinking to address the complex and urgent challenges of our times. In a departure from conventional Western narratives, Saint Clair will further argue that political models, exemplified by Hungary, may possess greater efficacy in resisting the shocks of civilization compared to their liberal democratic counterparts.

Language: English

Program

5.00 – 5.45 PM Moderated discussion

  • Frédéric Saint Clair, publicist, author, and former political advisor of the Premier of France Dominique de Villepin
  • Moderator: Thibaud Gibelin, Visiting fellow of MCC

5.45 – 6.00 PM Q&A

Frédéric Saint Clair is a French publicist, writer, and former political advisor known for his conservative views. He gained recognition and became one of the closest political advisors to Dominique de Villepin, who was the Prime Minister under President Jacques Chirac.

As a political advisor, Frédéric Saint Clair played a significant role in Villepin's government, working on sensitive issues such as social security reform, counterterrorism, and foreign affairs. He was known for his conservative approach and commitment to French sovereignty and national identity.

After his involvement in politics, Frédéric Saint Clair turned to a career as a writer and publicist. He has published several books on politics, French society, and the defense of his conservative ideas, addressing topics such as national sovereignty, the defense of French culture, and immigration issues.


We welcome all those interested!

Date: May 11 (Thursday), 2023 – 5 p.m.-6 p.m.
Venue: Scruton MCC - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113

HU

Frédéric Saint Clair francia gondolkodó állítja, hogy a liberális demokráciák kudarcot vallottak a jelenlegi geopolitikai válságok kezelésében, mivel megrögzötten ragaszkodnak a szociális liberalizmushoz, amely figyelmen kívül hagy lényeges civilizációs kérdéseket. Saint Clair érvelése rávilágít arra, hogy a liberális demokráciák továbbra is megrekedtek az elavult 20. századi ideológiákban, ahol az olyan fogalmak, mint a demokrácia, a növekedés, az egyenlőtlenségek csökkentése, az egyéni szabadságjogok, a szekularizmus, az innováció, a technológiai kihívások és az adósságcsökkentés mind a liberalizmus korlátozó paradigmájába szorulnak. A szerző amellett érvel, hogy feltétlenül ki kell törni ebből a zsákutcából, és új gondolkodásmódokat kell alkalmazni korunk összetett és sürgető kihívásainak kezelése érdekében. A hagyományos nyugati narratíváktól eltérve Saint Clair amellett érvel, hogy a pl. Magyarország által bemutatott politikai modellek nagyobb hatékonysággal állhatnak ellen a civilizációs sokkoknak, mint liberális demokratikus társaik.

Előadás nyelve: angol

17:00 – 17:45 Moderált beszélgetés

  • Frédéric Saint Clair, publicista, író, és Dominique de Villepin, francia miniszterelnök volt politikai tanácsadója.
  • Moderátor: Thibaud Gibelin, az MCC vendégoktatója

17:45 – 18:00 Kérdések és válaszok

Frédéric Saint Clair francia publicista, író és egykori politikai tanácsadó, aki konzervatív nézeteiről ismert. Elismertséget Dominique de Villepin egyik legközelebbi politikai tanácsadója volt, aki Jacques Chirac elnök alatt szolgált miniszterelnökként.

Frédéric Saint Clair politikai tanácsadóként jelentős szerepet játszott Villepin kormányában, és olyan kényes kérdésekkel foglalkozott, mint a társadalombiztosítási reform, a terrorizmus elleni küzdelem és a külügyek. Konzervatív szemléletéről és a francia szuverenitás és nemzeti identitás iránti elkötelezettségéről volt ismert.

Politikai szerepvállalása után írói és publicisztikai karrier felé fordult. Számos könyvet publikált politikáról, a francia társadalomról és konzervatív eszméinek védelméről, olyan témákkal foglalkozott, mint a nemzeti szuverenitás, a francia kultúra védelme és a bevándorlási kérdések.


Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Időpont: 2023. május 11. (csütörtök) – 17:00-18:00
Helyszín: Scruton MCC – 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.