MCC Election Night: Hollandia

MCC Election Night: Hollandia

Program  

18.00 Opening

István Ádám Bognár, Head of the MCC Debrecen

18.15 – 19.15 1. Panel: Why does the Netherlands have elections now?

Election history, circumstances in the Netherlands

· Eric Hendricks, Sociologist, Visiting Fellow at Danube Institute

· Zoltán Lukács, International Analyst

· Omar Sayfo, Senior Researcher at the MCC Migration Research Institute

 

Moderator: Zsolt Csapos, student of MCC

 

19.15 – 19.30 Break

19.30 – 20.30 2. Panel: Will the Dutch foreign policy change?  

Where the Netherlands is heading on the international stage

 

· Bart Jan Geers, Interim and Crisis Manager, Officer (Ret.) of the Royal Dutch Army

· Rod Dreher, Writer, Visiting Fellow at Danube Institute

· Fanni Lajkó, Analyst at the Center for Fundamental Rights

 

Moderator: Emese Nyúl, student of MCC

20.45 Dinner, Side Events

 

22.00 Closing


____________________
 

Dátum: 2023. november 22.  

Helyszín: MCC Debrecen – Grand Hotel Aranybika (4025, Debrecen, Piac u. 11-15.) 

Nyelv: Angol

Program  

18.00 Megnyitó

Bognár István Ádám, MCC Debrecen Képviseletének vezetője

18.15 – 19.15 1. Panel: Miért választ most hollandia?

Választási előzmények, körülmények Hollandiában

· Eric Hendricks, szociológus, a Danube Institute vendégoktatója

· Lukács Zoltán, nemzetközi elemző

· Sayfo Omar, Szenior Kutató az MCC Migrációkutató Intézményénél

 

Moderátor: Csapos Zsolt, az MCC hallgatója

 

19.15 – 19.30 Szünet

19.30 – 20.30 2. Panel: Változik-e a holland külpolitika?

Merre tart Hollandia a nemzetközi színtéren?

 

· Bart Jan Geers, Ideiglenes és válságmenedzser, a Holland Királyi Hadsereg nyugállományú tisztje.

· Rod Dreher, író, a Danube Institute vendégoktatója

· Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője

 

Moderátor: Nyúl Emese, az MCC hallgatója

20.45 Vacsora, kulturális programok

 

22.00 Zárás

 


A regisztráló tudomásul veszi, hogy a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (a továbbiakban: MCC), valamint az MCC-től engedéllyel rendelkező szerződéses partnerek, illetve közreműködők, sajtómunkatársak, más látogatók, illetve egyéb harmadik személyek az esemény helyszínén kép-, videó- és hangfelvételt készíthetnek.

Ennek megfelelően a regisztráló az eseményen történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcmását, megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy regisztráló kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a regisztráló közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

A fentiekre figyelemmel a regisztráló az eseményen való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak közléséhez.

A regisztráló tudomásul veszi, hogy a róla készített kép-, videó- és hangfelvétel tekintetében a felvétel készítője korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. MCC korlátozás, és a regisztrálónak nyújtandó bárminemű ellenszolgáltatás nélkül jogosult a felvétel hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára és forgalmazására. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a regisztráló nem jogosult igényt vagy követelést támasztani MCC-vel szemben.

A regisztráló az esemény helyszínén köteles minden olyan magatartástól tartózkodni, amely mások személyiségi jogait, életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti, illetve veszélyeztetheti vagy sértheti.

A regisztráló köteles betartani az esemény helyszínén irányadó szabályokat, előírásokat, így különösen de nem kizárólagosan a házirendet, tűz- és balesetvédelmi szabályokat, illetve járványügyi előírásokat.ENGLISH
 

The registrant acknowledges that the Mathias Corvinus Collegium Foundation (hereinafter: MCC), as well as contractors and contributors, press staff, other visitors, and other third parties licensed by MCC, may record images, video, and audio at the event venue.

Accordingly, by participating in the event, the registrant expressly acknowledges that his/her image, appearance, and manifestations may be recorded and communicated by the above persons, with the understanding that the registrant may only be named with his/her express consent. If the registrant is a public figure, he/she may be named without his/her consent.

Subject to the foregoing, by participating in the event, the registrant expressly consents to be photographed, video recorded and audio recorded and consents to its disclosure.

The registrant acknowledges that the image, video, and audio recording of the registrant will be made available to the creator of the recording for unrestricted, transferable, and exclusive use. MCC shall be entitled to exploit, use, reproduce, publish, adapt, disclose and distribute the recording without restriction and without any consideration whatsoever to the registrant. The registrant shall not be entitled to assert any claim or demand against MCC in connection with the aforementioned disclosure.

The registrant shall refrain from any conduct at the event site that endangers or may endanger or threaten the privacy, life, limb, or health of others.

The registrant shall comply with the rules and regulations applicable at the event venue, in particular, but not limited to the rules of the house, fire and accident prevention rules, and epidemiological regulations.