Dark Corridors of Power: Political Theory and Non-Transparent Systems of Power

Dark Corridors of Power: Political Theory and Non-Transparent Systems of Power

EN

Contemporary political theory deals less and less with the issue of the actual functioning of political power. Political theoreticians are mostly interested in abstract ideologies and normative theories on justice, freedom, and equality. At our next lecture, Dr. Miša Đurković, Director of the Belgrade-based Institute of European Studies reveals the findings of his recent publications on the phenomenon of the so-called “Dark Corridors of Power”. The political scientist investigates whether it is possible to academically deal with issues of non-transparent power systems – such as secret societies, services or organized crime – and shows methodological as well as realistic possibilities for implementing such research. Many problematic modern-day issues – including obesity, construction of nations, role of foundations in the 21st century, color revolutions, digitization, etc. – will be covered during the lecture.

Language: English

Program

4.00 – 4.45 PM Moderated discussion

  • Dr. Miša Đurković, Director, Institute of European Studies (Belgrade)
  • Moderator: Szabolcs Janik, Research Fellow, School of Social Sciences and History, MCC

4.45 – 5.00 PM Q&A

DR. MIŠA ĐURKOVIĆ works at the Institute of European Studies (Belgrade) since 1997 and he became a Director in 2016. He has published around 30 books and collections of papers. He completed his doctoral degree at the University of Belgrade in 2005 in the field of philosophy. He was a former adviser to the Prime Minister of Serbia.

We welcome all those interested!

Date: March 20 (Monday), 2023 – 4 p.m.-5 p.m.
Venue: Scruton MCC - 3-7 Tas vezér utca, Budapest 1113

HU

A kortárs politikaelmélet egyre kevésbé foglalkozik a politikai hatalomgyakorlás tényleges működését illető kérdésekkel. A szakértőket leginkább az elvont ideológiák, valamint az igazságosságról, a szabadságról és az egyenlőségről szóló normatív elméletek érdeklik. Következő előadásunk alkalmával Dr. Miša Đurković, a belgrádi Európa-tanulmányok Intézetnek igazgatója a hatalom ún. „sötét folyosóinak” jelenségéről szóló publikációinak a főbb megállapításait fogja megosztani velünk. A politológus azt vizsgálja, lehetséges-e egyáltalán tudományos igénnyel foglalkozni az átláthatatlan hatalmi rendszerekkel (titkos társaságok, titkosszolgálatok vagy a szervezett bűnözés körei), s amennyiben igen, úgy milyen módszertani megoldások alkalmazásával érhetők el reális és védhető kutatási eredmények. Dr. Đurković előadása számos mai problémás kérdést érint majd. Szó lesz a többi között az elhízásról, a nemzetek kialakulásáról, az alapítványok 21. századi szerepéről, a színes forradalmakról, valamint a digitalizációról.

Előadás nyelve: angol

16:00 – 16:45 Moderált beszélgetés

  • Dr. Miša Đurković, igazgató, Európa-tanulmányok Intézet
  • Moderátor: Janik Szabolcs, kutatótanár, Társadalom- és Történelemtudományi Iskola, MCC

16:45 – 17:00 Kérdések és válaszok

DR. MIŠA ĐURKOVIĆ a belgrádi Európa-tanulmányok Intézet kutatója 1997 óta, majd 2016-ban az intézmény igazgatója lett. Mintegy 30 könyve és tanulmánykötete jelent meg. Doktori fokozatát 2005-ben szerezte a Belgrádi Egyetemen, filozófia szakon. Korábban miniszterelnöki tanácsadóként is szolgált hazájában

Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Időpont: 2023. március 20. (hétfő) – 16:00-17:00
Helyszín: Scruton MCC – 1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7.